نام مقاله: نقش تحلیلگری عظیم داده در اینترنت اشیاء صنعتی

The role of big data analytics in industrial Internet of Things

ژورنال: Future Generation Computer Systems

شماره : Volume 99

نویسندگان: Muhammad Habib ur Rehman, Ibrar Yaqoob, Khaled Salah, Muhammad Imran, Prem Prakash Jayaraman, Charith Perera

سال انتشار: 2019

خلاصه: تولید عظیم‌داده دراینترنت اشیاء صنعتی (IIoT) به دلیل استقرار گسترده سنسورها و لوازم اینترنت اشیاء مشهود است؛ هرچند پردازش عظیم‌داده به دلیل محدودیت منابع محاسباتی، شبکه‌ای و ذخیره‌سازی چالش‌برانگیز می‌باشد.

انتظار می‌رود که تحلیلگری عظیم‌داده، هوشمندی را در سطح عملیاتی و سطح مشتری در سیستم‌های اینترنت اشیاء صنعتی فراهم نماید.   

گرچه مطالعات بیشماری در مورد اینترنت اشیاء صنعتی و تحلیلگری عظیم‌داده انجام شده ولی مطالعات محدودی به همگرایی هر دو پارادایم پرداخته اند. در این مقاله، فناوری‌های جدید، الگوریتم‌ها و تکنیک‌های تحلیلگری عظیم‌داده که می‌تواند منجر به توسعه سیستم‌های اینترنت اشیاء صنعتی هوشمند شود، بررسی شده است.

با طبقه‌بندی و دسته‌بندی ادبیات بر اساس پارامترهای مهم (نظیر منابع داده، ابزارهای تحلیلی، تکنیک‌های تحلیلگری، الزامات، برنامه‌های کاربردی تحلیلگری صنعتی و انواع تجزیه و تحلیل)، یک آرایه‌شناسی ایجاد شده است.

در ادامه چارچوب‌ها و مطالعات موردی شرکت‌های مختلف منتفع از تحلیلگری عظیم‌داده ارائه و چالش‌های مهم شناسایی گردیده است.

اینترنت اشیاء صنعتی، فناوری اطلاعات را به فناوری عملیاتی تبدیل نموده و امکانات گسترده‌ای را برای ابزار دقیق فراهم آورده و منجر به بهره وری وسیع برای اکثر عملیات صنعتی می گردد.

لازم به ذکر است که کنسرسیوم اینترنت اشیا صنعتی موارد قابل استفاده از اینترنت اشیاء صنعتی شامل فهرست زیر اعلام نموده است:

 • برنامه‌های کاربردی انبارداری کارخانه هوشمند
 • پیشگیری و مراقبت از راه دور
 • نظارت بر حمل و نقل کالا 
 • تدارکات اتصال
 • اندازه گیری هوشمند و شبکه هوشمند
 • برنامه‌های شهرهوشمند
 • نظارت بر کشاورزی هوشمند و حیوانات
 • سیستم‌های امنیتی صنعتی
 • بهینه‌سازی مصرف انرژی
 • حرارت صنعتی، تهویه مطبوع
 • نظارت بر تولید تجهیزات
 • ردیابی دارایی و تدارکات هوشمند
 • نظارت بر اُزن، گاز و دما در محیط های صنعتی
 • نظارت بر ایمنی و بهداشت کارگران
 • مدیریت عملکرد دارایی

دریافت فایل